Privacy Policy

Definities

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 1. iCasting: de gebruiker van dit privacy statement: iCasting B.V. gevestigd aan Hanzeplein 11, 8017 JD, Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66465974;
 2. Gebruiker: de kandidaat of de opdrachtgever die een overeenkomst is aangegaan met iCasting en die gebruik maakt van de diensten die iCasting via de website levert;
 3. Bezoeker: de bezoeker van de website;
 4. App: de online applicatie van iCasting;
 5. Website: de (mobiele) website www.icasting.tv die door iCasting wordt beheerd en de app; en
 6. Persoonsgegevens: de persoonsgegevens van de gebruikers die iCasting verwerkt.

 

 

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

 

 

1. Algemeen

Je leest op dit moment de privacy verklaring van iCasting. iCasting is een full-service online castingbureau dat zich richt op de match tussen opdrachtgever en talent. Wij maken de match mogelijk. 

 

iCasting respecteert de privacy van de gebruikers. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden door iCasting dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Om de match mogelijk te maken hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. iCasting houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, meldingsnummer (in aanvraag). Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy is te vinden op http://www.cbpweb.nl. 

 

Als je je niet oké voelt omtrent het gebruik van je gegevens door iCasting, neem dan gerust contact op. 

 

 

2. Gegevens en doel gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Jij als bezoeker hebt te allen tijde zelf de keuze of je de persoonsgegevens wel of niet wil invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van (één van) de diensten die iCasting via de website levert, is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door iCasting. Deze worden hieronder toegelicht. Gegevens die we verwerken Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

 1. De iCasting website
  Om gebruik te kunnen maken van (één van) de diensten die iCasting via de website levert, is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Deze gegevens zijn nodig om je aan de hand van bijvoorbeeld je geslacht, leeftijd en talent te kunnen matchen met een opdracht. Hiermee kun jij gebruik maken van ons platform en ontvang je geschikte matches. Zonder deze gegevens kunnen wij je namelijk niet matchen met geschikte opdrachten. Het bewaren van deze informatie is dus cruciaal voor de werking van ons platform en voor het gebruik van ons platform. 

  Als het gaat om een betaalde dienst, zijn gegevens nodig om te factureren. Financiële gegevens publiceert iCasting nooit openlijk op de website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor de diensten kan iCasting bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.
 2. Analytics
  De website van iCasting verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals welke pagina’s je bezoekt en de duur van je bezoek op de website. Hierbij maakt iCasting: Gebruik van Google Analytics-cookies, heeft iCasting een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, ’gegevens delen' uitgezet en maken wij geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 3. Het versturen van nieuwsbrieven
  iCasting stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het platform. Daarnaast kan je via je iCasting profiel, of doormiddel van het sturen van een e-mail naar privacy@icasting.com je aan of afmelden voor deze nieuwsbrief.
 4. Geautomatiseerde besluitvorming
  De iCasting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker iCasting) tussen zit.

 

 

3. Ontvangers

Persoonsgegevens worden door iCasting enkel aan een derde verstrekt indien vooraf aan de gebruiker kenbaar is gemaakt welke persoonsgegevens en voor welk doel deze persoonsgegevens aan derden worden verstrekt en de gebruiker vooraf uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven voor de strekking van de persoonsgegevens aan derden, tenzij artikel 6.2 van toepassing is.

 

 1. Opdrachtgevers 
  Na het accepteren van de match zijn je gegevens (deels) zichtbaar voor opdrachtgevers. Als je een opdracht accepteert op iCasting ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden (hier link naar Algemene Voorwaarden) onderdeel hiervan is dat de opdrachtgever waarvan je de opdracht accepteert, je profiel kan bekijken. Je gegevens zijn hierbij (deels) afgeschermd. Wat krijgt de opdrachtgever te zien als jij een match/opdracht accepteert? De opdrachtgever ziet:
  • Je foto
  • De overige foto's op je iCasting profiel
  • Je voornaam en woonplaats (niet je achternaam)
  • Je talenten
  • Je maten en uiterlijke kenmerken en je leeftijd
  • Je ervaring
  • Eventueel audio bestanden en video bestanden

 2. De opdrachtgever krijgt 
  niet te zien:
  • Je achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
  • Overige contactgegevens

 3. De gegevens die je deelt via de iCasting conversatie met een opdrachtgever is je eigen verantwoordelijkheid. Alle overige informatie die je met een opdrachtgever deelt zijn ook je eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren om zorgvuldig met je eigen gegevens om te gaan en alle afspraken via iCasting te maken.
 4. Mailchimp 
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

 

4. Opslag periode

 1. iCasting website
 2. iCasting bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Je gegevens die je bij ons invult worden voor zolang je staat ingeschreven op iCasting bewaart. Bij het verzoek om een profiel en/of persoonsgegevens te verwijderen, kan het zijn dat enkele gegevens moeten worden blijven bewaard om te voldoen aan de wettelijke (bewaar) verplichtingen. Informatie die hier niet onder valt, zal worden verwijderd. 
 3. Analytics
 4. De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 
 5. Het versturen van nieuwsbrieven
 6. Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar privacy@icasting.com.

 

 

5. Beveiliging

iCasting hanteert te allen tijde een beveilingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

 

De persoonsgegevens die door iCasting of door een eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met wachtwoorden en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd met een beveiligingscertificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van iCasting privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

 

6. Jouw rechten

 1. Recht op inzage
 2. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien en op te vragen die je bij iCasting hebt ingevuld. Dit kun je zelf op je iCasting account inzien of door een e-mail te sturen naar privacy@icasting.com.. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 
 3. Recht op rectificatie
 4. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Het is mogelijk om zelfstandig je persoonsgegevens te wijzigen en verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden op het account. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan de mail. 
 5. Recht op verwijdering gegevens
 6. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij iCasting vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen. 
 7. Recht op indienen van een klacht
 8. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat iCasting niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 
 9. Recht op stop gegevensgebruik (intrekking en bezwaar)
 10. Wil je niet dat iCasting jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht om het stoppen van gebruik van jouw persoonsgegevens te vragen. 
 11. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 12. Je hebt het recht heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens over te dragen naar een andere persoon of organisatie. 
 13. Het gebruik maken van deze rechten kun de gebruiker een email sturen aan privacy@icasting.com of een brief richten tot iCasting B.V., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Hanzeplein 11, 8017 JD Zwolle, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan je doorgeven dat je de toestemming intrekt voor het gebruiken van zijn persoonsgegevens voor commerciële communicatie of dat zijn persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Als iCasting niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens het verzoek van de gebruiker tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan iCasting de gebruiker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. iCasting schort de uitvoering van het verzoek van de gebruiker op totdat de gebruiker iCasting de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Na uitvoering van het verzoek van de gebruiker stuurt iCasting de gebruiker altijd een bevestigingsbericht. 
 14. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 15. Kinderen jonger dan 16 jaar
 16. iCasting biedt diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy statement te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en commerciële e-mailberichten. 

 

 

7. Plichten

iCasting verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het mogelijk maken van de match. Denk hierbij aan het aanbieden van de dienst van iCasting. Het gaat hierbij om gegevens zoals naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van de gebruiker als gebruiker van de website. Met jouw gegevens wordt discreet omgegaan. Alleen wanneer jij de opdracht accepteert heeft een opdrachtgever benodigde gegevens van jou. 

 

De gegevens die verplicht zijn om in te vullen, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je op de hoogte te stellen van een nieuwe matches. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, is je profiel niet compleet en dus niet matchbaar waardoor iCasting niet de betreffende dienst kan aanbieden. 

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met iCasting met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen. (Voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

 

iCasting behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist dan wel wanneer iCasting dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van iCasting te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te waarborgen en respecteren. 

 

8. Cookiebeleid

 • Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer van de bezoeker staan niet beschadigen.
 • Aan de hand van cookies kan de bezoeker op websites worden herkend als de bezoeker deze opnieuw bezoekt. iCasting gebruikt cookies bijvoorbeeld om de voorkeuren die de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.
 • Daarnaast gebruikt iCasting cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
 • Ook kan iCasting (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die de bezoeker bezoekt beter op zijn behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat de bezoeker een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. iCasting maakt daarbij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat de bezoeker zijn internetbrowser afsluit. Ook maakt iCasting gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een bezoeker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de website een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar de website niet bezoekt. Tot slot kan iCasting (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren het surfgedrag van de bezoeker op de website gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer de bezoeker voor de eenennegentigste dag contact maakt met de website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na het laatste bezoek van de bezoeker automatisch verwijderd.
 • De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Als de bezoeker het plaatsen van cookies (via zijn browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat de bezoeker van bepaalde diensten op de website geen gebruik kunt maken.
 • De bezoeker kan te allen tijde zelf beslissen of hij cookies wilt accepteren of weigeren of dat de bezoeker wilt dat zijn browser hem op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

 

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

privacy@icasting.com | Hanzeplein 11 | 8017 JD | Zwolle | KvK - Chamber of Commerce: 66465974